דוח אחריות תאגידית 2017 > חוסן חברתי

איגודי תעשייה ועסקים

hand

כדי להוביל, ללמוד ולהתקדם בתחומי
כלכלה, סביבה וחברה, פועלת נשר בגופים
ובארגונים וולונטריים שונים בארץ ובעולם,
ביניהם גופי מחקר תעשייתיים וגופים המקדמים מטרות חברתיות וסביבתיות
שונות.

פורום המחקר הכלל אירופאי השייך לתעשיית המלט הגרמנית (VDZ) לצורכי
מידע, מחקר והכשרה בתחומים הנוגעים לייצור מלט. פרטים נוספים ניתן
למצוא באתר ECRA

ECRA – European Cement
Research Academy

ארגון בינלאומי הפועל לחיסכון באנרגיה פוסילית וחשמלית משיקולי שימור
מקורות אנרגיה.
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר worldenergy

WEC – World Energy
Council

ארגון עולמי שמטרתו העיקרית היא לנצל מנהיגות עיסקית כזרז לקידום פיתוח
בר-קיימא, יעילות אקולוגית, חדשנות ואחריות חברתית בעסקים.
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר wbcsd

* נכון לסוף שנת 2015

WBCSD – World Business
Council for SustainableDevelopment

יוזמה תחת ה – WBCSD המאגדת 24 מיצרני המלט הגדולים בעולם מ 100
מדינות, המאמינות כי פיתוח בר-קיימא הוא חלק אינטגרלי מהפעילות העסקית
בתעשיית המלט. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר wbcsdcement

* נכון לסוף שנת 2015

CSI – Cement
Sustainability Initiative

ארגון בינלאומי לעסקים הפועל לקידום המסחר הבינלאומי במגוון פעילויות.
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר iccwbo.org

ICC – International
Chamber of Commerce

הארגון היציג של כל מגזרי התעשייה בישראל: הפרטית, הציבורית, הקיבוצית
והממשלתית.
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר התאחדות התעשיינים

התאחדות התעשיינים

ארגון גג מקצועי של עסקים המחוללים שינוי בתחום אחריות תאגידית. הארגון
פועל על פי ההנחה כי לניהול אחריות חברתית יש ערך עסקי-כלכלי עבור חבורת.
הארגון הוקם בשנת 1998 והוא חלק מרשת בינלאומית של ארגוני-עסקים המקדמים
את נושא האחריות החברתית. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר מעלה

מעלה

הוקמה בשנת 2007, כמוסד ללא מטרות רווח ובו חברים באופן ייחודי המגזר
העסקי, גורמי ממשל והאקדמיה לצד ארגונים מקצועיים, חברתיים וסביבתיים
מובילים. מטרת הארגון היא להוביל לבניה ירוקה ובת-קיימא בישראל למען
הדורות הבאים על ידי שותפות של כלל מחזיקי העניין, שיובילו יחדיו לשינוי
אמיתי ומהותי בשוק הבנייה והפיתוח בישראל. נציג נשר הינו חבר בוועד המנהל
של המועצה. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר המועצה הישראלית לבניה ירוקה

המועצה הישראלית
לבניה ירוקה

המנגנון הינו ביוזמת המשרד להגנת הסביבה, חברות וארגונים המשתתפים בדיווח למנגנון הינם שותפים בעיצוב המדיניות הלאומית להתמודדות בשינוי האקלים. חישוב ודיווח פליטות גזי חממה מסייע לארגון לזהות פוטנציאל להתייעלות אנרגטית וחיסכון במשאבים והן לזכות בהכרה ציבורית על כך, והוא כלי מקובל במדינות רבות בעולם שגם בהם קיימים מנגנוני דיווח לפליטות גזי חממה של ארגונים וחברות. פרטים ניתן למצוא באתר המשרד להגנת הסביבה

המנגנון הוולנטרי לדיווח ולהפחתה של גזי חממה

נשר הצטרפה לפרויקט מחקר במסגרת תכנית Horizon2020 של האיחוד האירופי, אשר מטרתו הפחתת פליטה של גזי חממה תוך שימוש בתהליך ביו-טכנולוגי מתקדם. זהו נדבך נוסף במאמציה של נשר לעמוד בקדמת המדע והטכנולוגיה במאבק למניעת שינויי אקלים. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר BIOCON-CO2

BIOCON-CO2