דוח אחריות תאגידית 2017 > חוסן סביבתי

אמות מידה בינלאומיות

ההשקעה בנושאי איכות סביבה והיעילות התפעולית הגבוהה שמאפיינת את פעילותה של נשר, באות לידי ביטוי בביצועיה הסביבתיים של החברה אשר מעמידים אותה בשורה אחת עם יצרניות המלט המתקדמות ביותר בעולם.

השוואת ביצועים בתחום איכות אוויר

גרם לטון קלינקר

 
 
נשר
(נתוני 2017)
55.3
טווח פליטות בינלאומי*
(נתוני 2015)
22-104

חלקיקים

Dust Emissions

 
 
נשר
(נתוני 2017)
40.9
טווח פליטות בינלאומי*
(נתוני 2015)
178-497

תחמוצות
גופרית

SOx

 
 
נשר
(נתוני 2017)
1,862
טווח פליטות בינלאומי*
(נתוני 2015)
1,122-1,479

תחמוצות
חנקן

NOx

* בינלאומי – השוואה מחמירה המבוססת על נתונים מתוך סקירת ארבע מהחברות המובילות בעולם בלבד (LafargeHolcim,Heidelberg,Cemex,Italcementi), ללא נתונים של חברות מתקדמות פחות או חברות שכלל אינן מפרסמות נתוני פליטות

השוואת ביצועי פליטת גזי חממה

פחמן דו-חמצני

(ק"ג לטון קלינקר)

Gross CO2 emissions

(Kg per tonne clinker)

פחמן דו-חמצני

(ק"ג לטון שווה ערך מלט)

Gross CO2 emissions

(Kg per tonne cement equivalent)

newsite-3

חברת נשר גיבשה מדיניות סביבתית על בסיס העקרונות של גישת האקולוגיה התעשייתית.

כאמצעי נוסף להפחתת פליטות גזי חממה, תעשיית המלט עושה מאמצים למציאת פתרונות טכנולוגיים אשר יאפשרו שימוש בחומרים חלופיים בייצור המלט, כגון תוצרי לוואי מתעשיות שונות ובמלט מופחת קלינקר, זאת מבלי לפגוע באיכות המוצר (על פי התקנים האירופיים ניתן לייצר סוגים שונים של מלט הנבדלים אחד מהשני בחוזק ובהרכב). מלט סיגים ומלט AL הם דוגמאות למלט מופחת קלינקר המיוצר בנשר. נשר הגדירה לעצמה יעד פנימי להגיע לתכולת קלינקר ממוצעת של 70% עד לשנת 2025 (לעומת 80.7% כיום).

הביצועים הסביבתיים הנוגעים לגזי חממה נמדדים הן על בסיס נרמול לטון קלינקר והן על בסיס טון מלט (שווה ערך) וטון חומרי מליטה. נשר הינה בין החברות המובילות בעולם בביצועים הנמדדים לפי ייצור קלינקר, דבר המצביע על יעילות אנרגטית גבוהה ביותר. מדד זה אף צפוי להשתפר בשנים הקרובות, עם הגידול בשימוש בדלקים אלטרנטיביים, בהם גם מרכיבי ביומסה (נייטרליים מבחינת פליטת גזי חממה). בכל הקשור למדד פליטת גזי חממה לטון מלט או חומרי מליטה, היות ותעשיית הבטון בארץ דורשת מלט בעל אחוז קלינקר וחוזק גבוה בהשוואה למקובל באירופה, הרי שכפועל יוצא, גם המדד של פליטת גזי חממה לטון מלט או חומרי מליטה גבוה במעט בהשוואה לאירופה. בנוסף, המחסור המתמשך באפר פחם (המשמש כתחליף קלינקר) והסירוב של המשרד להגנת הסביבה לאפשר ייבוא של אפר פחם, תורמים גם הם לתכולת קלינקר גבוהה במלט של נשר. עקב ניצול מלא של אפר הפחם הזמין במדינת ישראל, ועקב איסור ייבוא של אפר פחם מחו"ל, אין ביכולתה של נשר לצמצם את אחוז הקלינקר במלט הסופי. אפר הפחם מהווה מרכיב משמעותי המספק למלט את חוזקו בדומה לקנליקר

תהליך ייצור הקלינקר ,שלב ביניים הכרחי בייצור מלט, הינו תהליך בעל פוטנציאל להשפעה סביבתית משמעותית הן מבחינת צריכת האנרגיה הגבוהה והפליטות הנובעות מכך, והן מבחינת פליטת גזי החממה. קרוב ל- 60% מפליטת גזי החממה נובע מתהליך הפיכת אבן הגיר לקלינקר ומקורם של כ- 30% מפליטת גזי החממה הנוספים הוא משריפת דלקים. כ- 10% מגזי החממה הנותרים נפלטים בעת תהליך צריכת החשמל, המשמש לצרכים שונים בתהליך השינוע והטחינה של חומרי הגלם והמוצרים המוגמרים.

תעשיית המלט בכל העולם מודדת את ביצועיה במדדים כמותיים לפי ייצור קלינקר ועל סמך נתונים אלו לנשר ביצועים סביבתיים מהמובילים בעולם. החברה אף ממשיכה לייעל את תהליך הייצור ופועלת להגביר את השימוש בדלקים חלופיים כאמצעי נוסף להפחתת פליטות גזי חממה . נשר הגדירה לעצמה יעד של הגברת השימוש בדלקים חלופיים עד לרמה של מעל ל – 35% בשנת 2019 , ולשם כך היא משקיעה ביישום פתרונות טכנולוגיים המאפשרים שימוש בדלקים אלה, לדוגמה - פרויקט ה - RDF

אחוז דלקים חלופיים (כולל ביומסה)

(מתוך כלל צריכת הדלקים)

אחוז חומרי
גלם חלופיים

(מתוך כלל חומרי הגלם)

יחס קלינקר - מלט