דוח אחריות תאגידית 2017 > חוסן חברתי

בריאות ובטיחות

וההתמודדות עם סיכונים. הנהלת נשר מאמינה, כי שיתוף פעולה והנחלת חשיבות הנושא
לכל אנשי הצוות, הם שיקדמו את החברה לקראת היעד של פעילות שוטפת ללא פציעות.

בתחום הבטיחות עוסקים במפעל בכל מגוון ההדרכות וההסמכות הנדרשות עפ"י תקנות
הבטיחות, מבצעים תיכנון מוקדם למשימה לרבות הכנת היתר עבודה חתום ע"י המנהלים
לכל עבודה, ניתוחי אירוע וניתוחי כמעט ונפגע.

בטיחות וגהות

נושא הבטיחות הוא אחד מערכי הליבה של נשר ולכן הציבה לעצמה החברה יעד של פעילות
שוטפת ללא פציעות, תוך מחויבות מוחלטת למניעת תאונות עבודה.

בנשר קיימות ועדות בטיחות וגהות המשותפות להנהלה ולעובדים, המחויבות על פי חוק,
כאשר 100% מהעובדים מיוצגים בהן. בנוסף, קיימים מנגנוני בקרה יעודיים לנושא הבטיחות
בדרגות ההנהלה הבכירות ונעשה מאמץ פעיל ומתמיד להפיק לקחים ולשפר את דרכי המניעה

בנוסף קיים מנגנון לניתוח אירועים עם נפגעים ואירועים של ״כמעט ונפגע״
(בהם אין פציעות או נזקים הנראים לעין), בכדי לאתר את הסיבה לאירוע ולמנוע את
הישנותו.
ניתוח האירוע כולל ניתוח שגיאות וניתוח הגורמים לתאונה. בסיומו, צוות עובדים ומנהלים
ייעודי מגבש לקחים פרואקטיביים למניעת המקרה הבא והאחריות לביצוע שינויים בנהלי
העבודה מועברת לגורמים הרלוונטיים.

עקרון הזהירות המונעת

על מנת לעמוד ביעד של ״פעילות ללא פציעות״, אימצו בנשר תפיסה פרואקטיבית בנושא
הבטיחות ותאונות עבודה. גישה זו פועלת למניעת תאונות ולא רק מגיבה להן.
אחד הכלים החשובים ביותר הוא שילוב של מימד הבטיחות בתכנון המשימה. לשם כך קיימים
נהלי הערכת סיכונים לזיהוי נקודות תורפה בטיחותיות בסביבת העבודה
לפני ביצוע משימה בשטח. ההערכה כוללת את כל הגורמים בשרשרת הניהול והעבודה
במסגרתה מנהלים בכל הדרגות מסיירים בשטחי המפעלים ובודקים, מאתרים ומחדדים
מצבים המועדים להתפתח לכדי מפגע בטיחותי.

סה"כ חברת נשר - תאונות עבודה

 20072008200920102011201220132014201520162017
תאונות עבודה
3818182129342540301715
שיעור תאונות
(IR)
1.90.80.80.951.11.40.91.41.10.80.55
ימי תאונה אובדן ימי עבודה
458307101265264656448426350288367
שיעור ימי תאונה (ODR)
23.113.44.412.010.326.716.415.212.4 11.114

הנתונים לשנת 2017 אינם כוללים עוד את מפעל הר-טוב ואת מפעל תמ"ן. החל משנת 2005 , נתוני תאונות העבודה ואובדן ימי העבודה כוללות גם את התאונות שאירעו לעובדי קבלן, בנוסף
לתאונות שאירעו לעובדי החברה. שיעור תאונות עבודה ושיעור ימי תאונה הינם מדדים אשר מתייחסים למספר תאונות וימי תאונה ביחס ל- 100,000 שעות עבודת אדם. מדדים אלו מאפשרים
להשוות ביצועים של חברות שונות.

 • פירוט תאונות עבודה לשנת 2017
  חלוקהסוגי פציעותמספר תאונות עבודהשיעור תאונות עבודה
  (IR)
  שיעור ימי מחלה
  (ODR)
  אובדן ימי עבודה
  (LDR)
  סה"כ עובדים (עובדי נשר)מעידות,חתכים,פגיעה מכלי עבודה4 0.3 10.1 118
  גברים4 0.3 10.1 118
  נשים0000
  סה"כ עובדים (עובדי קבלן)11 0.8 17.9 249
  גברים100.711.9 166
  נשים10.1683

החל משנת 2013 קיים במפעל נשר רמלה צוות חילוץ מפעלי אשר הוכשר
לטיפול במקרה של קריסת מבנים. לצורך כך הוכשרו 19 עובדים ונרכש ציוד
מתאים למצבי חירום שונים. בנוסף ישנם צוותים יעודיים במפעלים לטיפול
בכיבוי שריפות לרבות ציודים מתאימים. צוותי החילוץ וההצלה למינהם עוברים
הכשרות, ריענונים והדרכות במהלך כל שנה ושנה כדי לשמור על כשירות.

דוגמאות נוספות לפעילויות שהתבצעו במפעלים בתחום הבטיחות בתקופת
הדיווח:

 • הפקת סרטי בטיחות בשיתוף עובדי המפעל.
 • הרחבת פורום נאמני הבטיחות בכדי לתת מענה טוב יותר לצרכי המפעל.
 • קיום מפגשי עמיתים בתחום הבטיחות ממפעלים שונים. X.
 • ביצוע סקר בטיחות מקיף לאיתור פערים בתחום בטיחות חשמל וסגירת הפערים בהתאם להמלצותיו.
 • עריכת סקר אקלים בטיחות וסגירת הפערים בהתאם להמלצותיו.
 • מיסוד נושא הבטיחות בחפירות הארכאולוגיות שבמחצבה הכולל הדרכה לכלל העובדים בנושא הסיכונים בעבודת חפירה ומינוי ממונה בטיחות לאתר המחצבה.

היערכות למצבי חירום

כחלק מהערכות מפעלי נשר לטיפול במצבי חירום,
פועל בחברה פורום רח"מ (רשות חירום מפעלית),
הממליץ להנהלת המפעל על דרכי היערכות למצבי
חירום שונים כגון שריפה, רעידת אדמה, מלחמה וכו'.
כמו-כן ישנן הדרכות שוטפות, תרגולים ורכישת ציוד
מתאים.

notifiicon