דוח אחריות תאגידית 2017 > חוסן לאומי וכלכלי

תשתית לחוסן לאומי - מלט כמוצר אסטרטגי

לתעשיית המלט יש חשיבות אסטרטגית החיונית לקיומה של מדינה מודרנית ועצמאית ויש לה חלק מהותי ביכולתה של המדינה לבנות ולפתח תשתיות. ייצור מקומי של מלט מקטין את התלות במדינות זרות. האיכות והקרבה לחומרי הגלם מקצרת את הזמן בין הייצור לשימוש. ברוב מדינות העולם, תעשיית המלט היא תעשייה המבוססת על ייצור מקומי, עם אחוזים בודדים של יבוא.

שוק המלט מאופיין בתנודתיות גבוהה בביקוש, ולכן נדרשת התאמת כושר הייצור לתקופות השיא. מאחר ולהתאמה זו נדרשים משאבים רבים, היא נעשית במדרגות ייצור גדולות.

תרומתה של חברת נשר לחוסנה הלאומי
של מדינת ישראל בא לידי ביטוי החל
מהיווסדה. לנשר, כיצרנית המלט
המובילה בישראל, חלק חשוב בבניית
הארץ, בקליטת עלייה, בעבודה עברית
ובהגשמה ציונית.

industry

flag

כושר הייצור של החברה עומד כיום על כ-5 מיליון טון מלט מקלינקר עצמי (חומר הגלם העיקרי שלצורך ייצורו נדרשת עיקר ההשקעה במפעלי מלט). בנוסף, החברה ערוכה לספק מלט בתקופות השיא ואף מעבר לכך, באמצעות ניצול כושר הטחינה הנוכחי וביחד עם קלינקר מיובא.

המלט שנשר מייצרת משמש כחומר גלם בסיסי בייצור בטון ובכך תורם לחוסנה של המדינה בהיבט הביטחוני-אסטרטגי.

נשר מספקת חומרי בנייה איכותיים עבור תושבי מדינת ישראל ורואה בהבטחת איכות מוצריה יעד אסטרטגי. מוצרי החברה נבחנים בהתאם לסטנדרטים שמגדירים תו התקן הישראלי (ת"י 1) והתקן המקובל באירופה (European Norm).

מאז הקמתה, חרטה נשר על דגלה את המאמץ לקידום התעשייה הישראלית.
חוסנה הכלכלי של מדינת ישראל תלוי במידה רבה בקיומה של תעשייה מקומית יציבה ומבוססת. תעשייה מקומית מייצרת מקומות עבודה ומורידה את שיעורי האבטלה, מגדילה את הייצוא ואת התוצר המקומי הגולמי (תל"ג), ולבסוף מביאה לצמיחה במשק.ההשקעות העצומות בבניית מפעלי המלט ותפעולם, מערך ייצור שכולו ישראלי והצריכה המקומית, ממצבת את נשר כבעלת השפעה ניכרת על שימור ייצור וצריכה ״כחול לבן״ במדינת ישראל. בנוסף, נשר מספקת פרנסה לעובדים רבים במפעלים ובתעשיות הנלוות ותמשיך לעשות כל שביכולתה על מנת לתמוך בתעשייה הישראלית.

תשתית לחוסן של הכלכלה הישראלית