דוח אחריות תאגידית 2017 > ממשל תאגידי

חזון, יעדים והישגים

 • נשר היא חברה מובילה בעלת מסורת ומוניטין, המספקת את מרבית
  הצמנט בשוק, ומהווה מופת לקיום בצוותא של תעשייה, סביבה וקהילה.
 • נשר מבססת את אחיזתה בשוק על נאמנות לקוחותיה, הנהנים ממוצרים
  ומשירותים בזמינות ובאיכות הגבוהות ביותר בתחום.
 • עוצמת החברה טמונה הן בעובדיה, שאותם היא מחזקת ומטפחת על
  מנת לשמר את מחויבותם לדרך, ובמחויבותה לשיפור טכנולוגי מתמיד.
 • נשר משמרת ומחזקת את מעמדה התחרותי בשוק, ומפתחת מוצרי
  בנייה ואיכות סביבה הסינרגטיים לתעשיית הליבה.

לחזון נשר

חזון נשר

תרבות ארגונית ויעדים כלכליים

שקיפות

 • היעד:

  העמקת השקיפות הציבורית והרחבת הדיווח הסביבתי והחברתי

  תמונת מצב 2017

  arrow

  תמונת מצב 2017

  פירסום דוח אחריות תאגידית אינטרנטי המאפשר למחזיקי עניין מקומיים גישה למידע ייעודי
 • היעד:

  פרסום נתונים כמותיים באופן זמין

  תמונת מצב 2017

  arrow

  תמונת מצב 2017

  פרסום נתונים כמותיים בדוחות אחריות תאגידית שנתיים. דיווח סביבתי שנתי מפורט בהתאם לדרישות המפל"ס (PRTR)

שירות ואיכות המוצר

 • היעד:

  שמירה על שירות מיטבי ללקוחותיה של נשר - זמינות ואיכות המוצר

  תמונת מצב 2017

  arrow

  תמונת מצב 2017

  שירות הלקוחות של נשר זמין לכל פניה arn. למלט של נשר תקן ישראלי ת"י 1 וכן למספר סוגי מלט יש את תקן בניה ירוקה arn

מצויינות עסקית וסביבתית

 • היעד:

  המשך השקעות באיכות סביבה: בתחזוקה, פיתוח וחדשנות

  תמונת מצב 2017

  arrow

  תמונת מצב 2017

  השקעה של כ- 40 מיליון ש"ח בשנת 2017 בתחום איכות הסביבה.
 • היעד:

  מובילות עסקית תוך אחריות תאגידית

  תמונת מצב 2017

  arrow

  תמונת מצב 2017

  דירוג של "פלטינה +" בדירוג מעלה.

מחוייבות ואחריות סביבתית

אנרגיה ושינויי אקלים

 • היעד:

  הפחתת פליטת גזי חממה - הפחתה של לפחות 150 אלף טון פליטות גז"ח משימוש מדלק חליפי עד לשנת 2019.

  תמונת מצב 2017

  arrow

  תמונת מצב 2017

  הגברת השימוש בדלק חליפי
 • היעד:

  הגברת הניצול של תחליפי דלק כמקורות אנרגיה חלופיים לדלקים מאובנים אל מעל ל- 35% בשנת 2019.

  תמונת מצב 2017

  arrow

  תמונת מצב 2017

  דלקים חלופיים: 18.2% מתמהיל הדלקים. החברה מרחיבה את ניצול ה- RDF (דלק שמקורו בפסולת) כדלק חליפי
 • היעד:

  בחינת אפשרויות תמיכה והשתתפות בחדשנות טכנולוגית לצמצום פליטות לסביבה.

  תמונת מצב 2017

  arrow

  תמונת מצב 2017

  השתתפות במחקר של האיחוד האירופי בנושא הפחתת פליטות גזי חממה.

ניהול משאבים בר קיימא (sustainable material management) ואקולוגיה תעשייתית

 • היעד:

  מובילות ביישום תהליכים מיטביים לשימוש בחומרי גלם.

  תמונת מצב 2017

  arrow

  תמונת מצב 2017

  חומרי גלם חלופיים: 11.7%. גידול בהיקף השימוש בקרקעות מזוהמות.
 • היעד:

  העמדת ניתוח מחזור חיים (LCA) עדכני עבור המוצרים העיקריים של החברה - חידוש ניתוח מחזור החיים בשנת 2018 למוצרים העיקריים.

  תמונת מצב 2017

  arrow

  תמונת מצב 2017

  נשר הכינה ניתוח מחזור חיים ופירסמה תצהירים סביבתיים - EPD (Environmental Product Declarations) , במרשם ה- EPD הבינלאומי עבור שלושת סוגי המלט העיקריים בשנת 2014 (בתוקף עד שנת 2019).
 • היעד:

  ניצול פסולת קיימת כחומר גלם

  תמונת מצב 2017

  arrow

  תמונת מצב 2017

  שימוש חוזר בכ-93,000 טון פסולת תהליכית שבעבר לא ניתן היה לעשות בה שימוש.
 • היעד:

  תוכנית לשיקום מחצבות

  תמונת מצב 2017

  arrow

  תמונת מצב 2017

  נשר מפקידה כספים לקרן לשיקום מחצבות בקרן שהוקמה לכך על פי חוק. לנשר אין שליטה בהמשך התהליך, השיקום בפועל תלוי בקרן לשיקום מחצבות ובוועדת התכנון והבניה.

מים

 • היעד:

  צמצום צריכת מי שפירים.

  תמונת מצב 2017

  arrow

  תמונת מצב 2017

  כל כבשני נשר הינם כבשנים יבשים. נשר עושה שימוש במים כחלק ממערך האמצעים לצמצום פליטות אבק. נשר עושה שימוש במים שוליים כחלופה לשימוש במים שפירים

מחוייבות ואחריות חברתית

בטיחות וגהות

 • היעד:

  פעילות שוטפת נטולת פציעות ומחוייבות מוחלטת למניעת פגיעה בבני אדם.

  תמונת מצב 2017

  arrow

  תמונת מצב 2017

  במהלך 2017 ארעו 15 תאונות עבודה (כולל עובדי קבלן)

מעורבות בקהילה

 • היעד:

  החל משנת 2014 נקבע יעד ל-העלאת התנדבות עובדים ל-30% מעובדי החברה המתנדבים או פעילים בקהילה

  תמונת מצב 2017

  arrow

  תמונת מצב 2017

  במהלך 2017 התנדבו כ-23% מעובדי נשר.

שיח מחזיקי עניין

 • היעד:

  יצירת דיאלוג מתמשך ומעמיק עם מחזיקי עניין של החברה: עובדים, קהילה, ארגונים חברתיים, סביבתיים ומקצועיים.

  תמונת מצב 2017

  arrow

  תמונת מצב 2017

  כ-20,000 מבקרים במרכז המבקרים, שיח של שולחנות עגולים עם עובדי נשר, ומפגשים עם הקהילות הסובבות את מפעל נשר ברמלה.