דוח אחריות תאגידית 2017 > חוסן סביבתי

מאזן אקולוגי

בשנת 2017 ייצרה נשר 3,909,314 טון של קלינקר ו- 5,826,427 טון של מלט. חברת נשר צרכה 7,350,132 טון של חומרי גלם ומתוכם 12% ממקורות ממוחזרים. החברה צרכה 606,040 מ"ק מים, מתוכם 600,841 מים שפירים, 412,418 טון של דלקים ו- 522 GWh חשמל

אבן גיר
5250770 טון
חרסיות
967507 טון
גבס
145704 טון
חול
49644 טון

qufirst

חומרי גלם
ממחצבות

תחליפי אבן גיר
93253 טון
תוצרי לוואי תעשייתיים
155316 טון
גבס מתעשייה
149826 טון
אפר פחם
402374 טון
שבבי ברזל
49743 טון
תחליפי חרסית
9984 טון

newicon

חומרי גלם
ממוחזרים

מים שפירים
600841 מ”ק
מים ממוחזרים
4099 מ”ק
מים שוליים
1100 מ”ק

wt

מים

פטקוק
283995 טון
מזוט
3963 טון
סולר
2634 טון
גז טבעי
16798 טון
חשמל
522 GWh
תחלפי דלקים
RDF (כולל פתיתי צמיגים)
93716 טון
סולוונטים
11312 טון

newicon

אנרגיה

גזי חממה
פחמן דו חמצני
3167885 טון
מזהמי אוויר
תחמוצות חנקן (NOx)
7450 טון
חלקיקים
215 טון
תחמוצות גופרית (SOx)
160 טון

פסולת
פסולת מיחזור
827 טון
פסולת להטמנה
3137 טון

chaki

תוצרי
לוואי

3909314 טון

bubles

קלינקר

5826427 טון

truck

מלט